Hvordan man “uddanner” sig til kunstner.

Fra UddannelsesGuidens hjemmeside – med venligt udlån.

Som billedkunstner arbejder du med det billedmæssige udtryk, og det kan foregå på mange forskellige måder. Du kan male, lave skulpturer, installationskunst, collager, grafik, og du kan fotografere, lave videokunst, væve billeder og meget mere.

De fleste billedkunstnere begynder med at lave forstudier til det egentlige arbejde. De laver normalt mange skitser og tegninger. Forstudierne bliver som regel afsluttet med en mindre udgave eller en model af arbejdet. Herefter er billedkunstnernes arbejdsproces meget forskellig, alt efter kunstform.

Billedhuggeren arbejder mest med ler, gips og forskellige sten- og metaltyper, men alle materialer, der kan formes, kan bruges. Skal der hugges en skulptur ud af en stenblok, fx af marmor eller granit, arbejder billedhuggeren med både skære- og slibemaskiner og med hammer og mejsel for at fjerne det overflødige materiale og nå frem til den ønskede form.

Fladerne, kunstmaleren benytter, kan være lærred, metal, træ, mur eller papir. Man kan variere maleteknikken i det uendelige. Kun fantasien sætter grænser. Nogle hovedgrupper er olie-, akryl-, lak- og emaljemaling, fresko (vægmaleri), akvarel (vandfarvemaleri), pastel (blød farvestift) og collage (billeder, der er komponeret af forskellige materialer).

Somme tider hjælper forskellige slags håndværkere med at overføre kunstværker fra forstudier til endelig udgave.

En billedhugger kan få assistance fra en bronzestøber, hvis en gipsskulptur skal støbes i bronze. Skal en figur hugges i sten, kan en stenhugger udføre tilhugningen efter kunstnerens anvisninger. Mange billedkunstnere står dog selv for hele arbejdsprocessen.

Normalt er billedkunstnere selvstændige erhvervsdrivende. Lønjob som billedkunstner findes ikke, kunsnerisk arbejde er kun i meget begrænset omfang en del af markedsøkonomien.

Billedkunstnere kan sælge deres kunstværker på udstillinger, eller de kan lave dem på bestilling. Ved bestillingsopgaver er der normalt en tidsfrist for, hvornår kunstværket skal være færdigt.

Nogle kunstnere danner udstillingssammenslutninger, som lejer sig ind i udstillingsbygninger. Andre kunstnere udstiller deres værker i kunstforeninger, som betaler kunstnerne en afgift for lån af værkerne.

En anden mulighed er at henvende sig til en galleriejer for at udstille og sælge sine værker. Nogle galleriejere kræver en lejeafgift, andre kræver procentafgifter af det, der bliver solgt.

Du kan også sende dine værker ind til censurerede udstillinger. I ordet censureret ligger der, at værkerne skal bedømmes og godkendes for at blive udstillet. Ofte bliver kun en lille del af de indsendte værker godkendt.

Uddannelse

Der er ikke noget krav om uddannelse for at blive billedkunstner. Mange er autodidakte (selvlærte) og er startet tidligt eller parallelt med andet erhvervsarbejde.

En lang række kreative uddannelser kan danne baggrund for et virke som billedkunstner. Resten er talent og hårdt arbejde. De formelle uddannelsesveje er nævnt nedenfor under Mulige uddannelser.

Arbejdsplads

En typisk billedkunstner er selvstændig erhvervsdrivende og arbejder i eget værksted eller atelier. En del kunstnere lejer værksted sammen. Nogle opgaver kræver, at de arbejder andre steder, fx ved udsmykning af bygninger.

Som andre skabende kunstnere er billedkunstnere en del af branchen Teater, musik og kunst.

Fremtidsmuligheder

Forholdsvis få mennesker har råd til at købe billedkunstneres værker i større udstrækning. Derfor er billedkunstnerne afhængige af private fonde og det offentliges køb af kunstværker. En stor del af billedkunstnerne må skaffe sig indtægter ved andet arbejde, som kan være helt forskelligt fra arbejdet med kunst.

Nogle billedkunstnere underviser i deres fag på fx billedkunstskoler, højskoler eller aftenskoler.

Mere uddannelse

Billedkunstnere kan efteruddanne sig ved at deltage i kurser på kunstakademier eller andre kunstskoler, eller ved studieophold i udlandet.

 

Share This Post
Have your say!
1 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>